Smene 2023.

25.06. - 02.07.
1. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
02.07. - 09.07.
2. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
09.07. - 16.07.
3. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
16.07. - 23.07.
4. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
23.07. - 30.07.
5. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni

ZA DEČAKE I DEVOJČICE UZRASTA OD 9 DO 17 GODINA