Smene 2023.

1. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
2. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
3. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
4. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
5. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
6. SMENA
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni

ZA DEČAKE I DEVOJČICE UZRASTA OD 9 DO 17 GODINA