SMENE 2024

25.06. – 02.07.

POPUNJENO (CLOSED)

02.07. – 09.07.

POPUNJENO (CLOSED)

09.07. – 16.07.

POPUNJENO (CLOSED)

16.07. – 23.07.

PRIJAVI SE!

23.07. – 30.07.

POPUNJENO (CLOSED)

TEO4 KAMP

ZA DEČAKE I DEVOJČICE UZRASTA OD 9 DO 17 GODINA