Smene 2022.

1. SMENA
26.06. - 03.07.
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
2. SMENA
03.07. - 10.07.
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
3. SMENA
10.07. - 17.07.
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
4. SMENA
POPUNJENO
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni
5. SMENA
24.07. - 31.07.
4 terena sa po 15 učesnika
4 trenera / 4 asistenta
120 učesnika po smeni

ZA DEČAKE I DEVOJČICE UZRASTA OD 9 DO 17 GODINA